การรับประทานแคลเซียมสามารถช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ได้หรือไม่

1223 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การรับประทานแคลเซียมสามารถช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ได้หรือไม่

การรับประทานแคลเซียมสามารถช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ได้หรือไม่

ประเทศสหรัฐอเมริกา

มีงานวิจัยของ American Cancer Society’s Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort   ได้ทำการศึกษาในชายและหญิงมากกว่า 120,000 คน พบว่าคนที่รับประทานแคลเซียมปริมาณสูง มีโอกาสเกิด มะเร็งลำไส้น้อยกว่าคนที่รับประทานแคลเซียมปริมาณต่ำ การเกิดมะเร็งสำไส้แต่ถ้าเป็นแคลเซียมที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะช่วยลด การเกิดมะเร็งได้ โดยถ้ารับประทานตั้งแต่ 500 มิลลิกรัมต่อวันขึ้นไปจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงลงได้ถึง 31 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ที่นำมาศึกษาทั้งหมด

งานวิจัยของ Nurses’ Health Study and the Health Professionals Follow-up Study ที่ศึกษา ในชายและหญิงมากกว่า 135,000 คน พบว่าคนที่รับประทานแคลเซียมมากกว่า 700 มิลลิกรัมต่อวันจะช่วยลด โอกาสเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลายได้ 35-45 เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ได้รับแคลเซียมน้อยกว่า 500  มิลลิกรัมต่อวัน มีการศึกษา*ในสวีเดน 61,000 คน พบว่าผู้ที่ได้รับแคลเซียม 800-1000 มิลลิกรัมต่อวันลดโอกาสในการเกิดมะเร็ง ลำไส้ใหญ่ส่วนปลายลงได้ 28 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ได้รับแคลเซียม 400-500 มิลลิกรัมต่อวัน

งานวิจัยของ National Institutes of Health-American Association of Retired Persons (NIH-AARP) Diet and Health Study ศึกษาในผู้ชาย 293,000 คน ผู้หญิง 198,000 คน พบว่าการ รับประทานแคลเซียมปริมาณสูงในแต่ละวัน ทั้งจากอาหารและจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยลดการเกิดมะเร็ง ลำไส้ได้ 20 เปอร์เซ็นต์ในผู้ชาย และ 30 เปอร์เซ็นต์ในผู้หญิง

การศึกษาของ European Cancer Prevention Organization Intervention Study ในคนที่มีประวัติ เป็นเนื้องอกที่ลำไส้ 665 คน แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม, กลุ่มที่ 1 จะได้รับแคลเซียม 2 กรัมต่อวัน, กลุ่มที่ 2 จะได้ รับผลิตภัณฑ์เสริมใยอาหาร 3 กรัมต่อวัน, กลุ่มที่ 3 ได้รับยาหลอก พบว่ากลุ่มที่ได้รับแคลเซียมมีโอกาสการกลับมา เป็นซ้ำของเนื้องอกที่ลำไส้น้อยที่สุด

แคลเซียมช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้อย่างไร

กลไกที่แคลเซียมช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ยังไม่ทราบแน่ชัด อาจเกิดจากการที่แคลเซียมจะไปจับตัวกับกรดในระบบทางเดินอาหารทำให้ลดปริมาณกรดที่จะไปทำลายเซลล์ของผนังลำไส้ และยังกระตุ้นให้เซลล์ที่ถูกทำลายได้มีโอกาสซ่อมแซมตัวเอง  นอกจากนี้แคลเซียมยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการแบ่งตัวของเซลล์มากเกินไปจนเกิดการกลายเป็นเซลล์มะเร็งในอนาคตและ ช่วยให้กลไกการทำงานของเซลล์เป็นปกติ

แคลเซียม ช่วย มะเร็งเต้านม อย่างไร

การศึกษาของ Nurses’ Health Study ในหญิง 30,000 คน พบว่าหญิงวัยก่อนหมดประจำเดือนกลุ่มที่ได้รับแคลเซียมปริมาณสูง (มากกว่า 800 มิลลิกรัมต่อวัน) มีโอกาสในการเกิดมะเร็งเต้านมน้อยกว่ากลุ่มที่ได้ รับแคลเซียมปริมาณต่ำ (น้อยกว่า 200 มิลลิกรัมต่อวัน) งานวิจัยของ American Cancer Society’s Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort ได้ทำการศึกษาในชายและหญิงมากกว่า 120,000 คน พบว่าคนที่รับประทานแคลเซียมปริมาณสูง มีโอกาสเกิด มะเร็งลำไส้น้อยกว่าคนที่รับประทานแคลเซียมปริมาณต่ำ แคลเซียมจะช่วยลด การเกิดมะเร็งได้ โดยถ้ารับประทานตั้งแต่ 500 มิลลิกรัมต่อวันขึ้นไป จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงลงได้ถึง 31 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ที่นำมาศึกษาทั้งหมด มีการศึกษาในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่แข็งแรง 1200 คน โดยให้รับประทานแคลเซียม 300-600 มิลลิกรัม ต่อวัน ร่วมกับวิตามินดีเป็นเวลา 4 ปี เปรียบเทียบกับยาหลอก พบว่ากลุ่มที่ได้รับแคลเซียมและวิตามินดีมีโอกาส เกิดโรคมะเร็งอื่นๆ น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก 60 เปอร์เซ็นต์ เป็นผลการวิจัยของประเทศ อเมริกา และสวีเดนมีการศึกษาในสวีเดน 61,000 คน พบว่าผู้ที่ได้รับแคลเซียม 800-1000 มิลลิกรัมต่อวัน ลดโอกาสในการเกิดมะเร็ง ลำไส้ใหญ่ส่วนปลายลงได้ 28 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ได้รับแคลเซียม 400-500 มิลลิกรัมต่อวัน งานวิจัยของ Nurses’ Health Study and the Health Professionals Follow-up Study ที่ศึกษา ในชายและหญิงมากกว่า 135,000 คน พบว่าคนที่รับประทานแคลเซียมมากกว่า 700 มิลลิกรัมต่อวัน จะช่วยลด โอกาสเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลายได้ 35-45 เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ได้รับแคลเซียมน้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อวัน แต่ไม่ได้มีส่วนช่วยลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนต้น การศึกษาของ European Cancer Prevention Organization Intervention Study ในคนที่มีประวัติ เป็นเนื้องอกที่ลำไส้ 665 คน แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม, กลุ่มที่ 1 จะได้รับแคลเซียม 2 กรัมต่อวัน, กลุ่มที่ 2 จะได้ รับผลิตภัณฑ์เสริมใยอาหาร 3 กรัมต่อวัน, กลุ่มที่ 3 ได้รับยาหลอกว่ากลุ่มที่ได้รับแคลเซียมมีโอกาสการกลับมา เป็นซ้ำของเนื้องอกที่ลำไส้น้อยที่สุด แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

UNC แต่ละตัวมีความแตกต่างกันอย่างไร กับคำถามที่พบบ่อยๆ

มาเริ่มกันเลยค่ะ ตัวแรกที่เราภูมิใจนำเสนอก็คือ UNC Calcium ซึ่งเราเป็นแคลเซียมแบรนด์เดียวที่ ได้การการันตีจาก ฮาร์เวิดที่อเมริกาว่า ไม่มีสารตกค้างในร่างกายเลย และสามารถทำให้ร่างกายดูดซึมได้ดีที่สุด ด้วยความแตกต่างที่ว่า เพราะเราเป็นฟอร์มแคลเซียมที่ดีที่สุดในโลก เพราะมาจากปลาทะเลน้ำลึก เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วแคลเซียมทั่วไปในท้องตลาดนั้นมาจากฟอร์มแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งมีที่มาจาก หินปูน และเปลือกหอย ลองจินตนาการว่าเมื่อมันมาจากหินปูน คนที่กินเข้าไปก็จะเกิดหินปูนในร่างกาย และสังเกตเลยว่าทำไมกินแคลเซียมแล้วท้องผูก เพราะเป็นแคลเซียมที่ไม่เหมาะสำหรับร่างกายมนุษย์ ซึ้งแตกต่างจาก unc calcium โดยสิ้นเชิงเพราะ ไม่มีผลเสียต่อร่างกายเลย เน้นการบำรุงมวลกระดูกให้แข็งแรง ฟื้นฟูอาการปวดข้อ ปวดกระดูก ลดเสียงก๊อบแก๊บต่างๆจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในด้านดีตั้งแต่กระปุกแรกที่ทาน และล่าสุด พึ่งได้รางวัลเหรียญทองสำหรับสุดยอดนวัตกรรมด้านอาหารเสริมค่ะ

  • UNc Projoin ตัวนี้เหมาะสำหรับคนสูงอายุเป็นอย่างยิ่งเพราะ เหมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดเข่า หรือเสียวแปร๊บที่หัวเข่า เพราะเกิดมาจาก การที่เราไม่มีน้ำเลี้ยงตามข้อต่อต่างๆ ตัวนี้จะเหมาะสำหรับการบรรเทาอาการปวดเข่า และบำรุงน้ำในข้อเข่าได้อย่างดีที่สุดค่ะ
  • UNC Astaxanthin สาหร่ายสีแดง ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จัก  สาหร่ายแดงนี่เรียกว่าเป็น ราชินีแห่งการชะลอวัยและต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย เพราะ เมื่อคนเรามีอนุมูลอิสระในร่างกายมากแล้วจะก่อให้เกิดโรคอีกมากมายตามมาเช่น โรคทางสายตา โรคทางสมอง โรคทางผิวหนัง และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังช่วยลดริ้วรอย บำรุงผิวพรรณต่างๆให้ดี กระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่กล่องแรกที่ทาน

ทานเวลาใด
ทุกตัวของเราแนะนำให้ทานหลังอาหารเช้านะคะ เว้นหลังอาหารเช้าประมาณ ครึ่งชั่วโมง เพราะจะทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมได้ดีที่สุด คือทานเข้าไปยังไม่ถึงกะเพาะก็นำไปใช้ได้แล้ว

แคลเซียมของเราใครควรทาน

unc calcium เหมาะสำหรับทุกคน เพราะไม่อยากให้คนที่รู้สึกปวดกระดูก หรือรู้สึกปวดไปแล้วค่อยมาหาแคลเซียมทาน เพราะมวลกระดูกของคนเราทุกคนมีการทำลายตัวเองและสร้างใหม่อยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อคนเราสูงอายุขึ้นมวลกระดูกมีการทำลายอยู่ตลอกแต่สร้างขึ้นไม่ทัน สังเกตว่าทำไมคนยิ่งแก่ยิ่งเตี้ยลงนะคะ แต่ไม่ใล่ว่าวัยรุ่นจะไม่ต้องกินนะคะ เพราะการสูญเสียมวลกระดูกเกิดได้จากหลายทางไม่ว่า ของกินที่เรากิน หรือเวลาเราออกกำลังกายอย่างหักโหมหรือผิดวิธีก็ทำให้มวลกระดูกของเราเสื่อมลงได้

ใครที่ทาน UNC Calcium ไม่ได้

คนที่แพ้อาหารทะเลเพราะส่วนผสมหลักของเรามาจากปลาทะเลน้ำลึกค่ะ

ทำไมต้องทาน calcium หรือสามารถทานจากแหล่งอื่นได้มั๊ย

ได้ค่ะ แต่ส่วนใหญ่แล้วคนเราได้รับแคบเซียมไม่พอในแต่ละวัน คนเราจึงต้องหาแคลเซียมที่ดีและมีคุณภาพแทน

unc เป็นของนำเข้าหรือเปล่า ? 

ไม่ใช่ค่ะ unc เริ่มมาจากการได้รับทุนจาก หอการค้าไทยและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มาจากการต่อยอดจากธุรกิจด้านอาหารของเรา คือ ร้านยู้ลูกชิ้นปลาเยาวราช และเริ่มศึกษาวิจัยว่าในปลาของเรามีประโยชน์อีกมากมาย จนน่าเหลือเชื่อ เราจึงได้ทุนจากรัฐบาล มาวิจัยร่วมกับ อาจาร์ยจาก ม.หอการค้าและม.จุฬา และต่อยอดจนมีโรงงานเป็นของตัวเองค่ะ ผลิตและวิจัยโดยคนไทย

กิน unc calcium ระยะเวลาเท่าไรถึงจะเห็นผล

การทานอาหารเสริมมักจะต้องใช้ระยะเวลาเป็นเรื่องปกตินะคะ แต่ผลระยะสั้น เราจะรับรู้ได้เลยว่า เราจะขับถ่ายสบายขึ้น ไม่มีอาการท้องผูก ท้องอืด และนอนหลับสบายเต็มอิ่มมากกว่าเดิม ส่วนคนที่มีอาการปวดจะรู้สึกปวดน้อยลงตั้งแต่ขวดแรก แลเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับ ส่วนคนที่ไม่มีาการปวดจะรู้สึกว่าจากที่เราเคยเดินได้ไม่เยอะ หรือออกกำลังกายมากไม่ได้ เราจะทำมันได้มากขึ้นค่ะ

กินเยอะมีผลเสียมั้ย

ไม่มีเลยค่ะ เพราะเราเป็นแคลเซียมไทป์ MCHC ที่สามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้ 100% จึงไม่มีสารตกค้างในร่างกายได้ จะกินจนรู้สึกดีขึ้นแล้วหยุดแล้วค่อยกินต่อ หรือกินไปเรื่อยๆก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้